மெத்தில் ஹைட்ராக்சிதைல் செல்லுலோஸ்(MHEC)

 • மெத்தில் ஹைட்ராக்சிதைல் செல்லுலோஸ்(MHEC)

  மெத்தில் ஹைட்ராக்சிதைல் செல்லுலோஸ்(MHEC)

  தயாரிப்பு பெயர்: மெத்தில் ஹைட்ராக்சிதைல் செல்லுலோஸ்
  ஒத்த சொற்கள்: MHEC;HEMC; ஹைட்ராக்ஸிதில் மெத்தில் செல்லுலோஸ்;மெத்தில் ஹைட்ராக்ஸைதில் செல்லுலோஸ்
  மெத்தில் ஹைட்ராக்ஸைதில் செல்லுலோஸ்(ஹெம்க்);செல்லுலோஸ் மெத்தில் ஹைட்ராக்ஸைதில் ஈதர்;ஹைமெடெல்லோஸ்
  CAS: 9032-42-2
  தோற்றம்: வெள்ளை தூள்
  மூலப்பொருள் : சுத்திகரிக்கப்பட்ட பருத்தி
  வர்த்தக முத்திரை: QualiCell
  பிறப்பிடம்: சீனா
  MOQ: 1டன்